Atributet e formës dhe karakteristikat e kontejnerëve të paketimit prej kallaji

Me ecurinë e nivelit të produktivitetit dhe zhvillimin e shpejtë të ekonomisë, koncepti i konsumit të njerëzve ka kaluar nga konsumi racional në konsum perceptues.Niveli i kërkesës së njerëzve është më i prirur për kënaqësinë psikologjike dhe shpirtërore në bazë të kënaqësisë materiale.Ato produkte me çmim të ulët që kënaqin vetëm përdorimin e këtij funksioni nuk mund të tërheqin më interesin e konsumatorëve dhe njerëzit drejtohen më shumë drejt produkteve të reja me ritme të shpejta, me performancë të lartë dhe kërkim personalizimi dhe shije të lartë.Gjatë kryerjes së hulumtimit të tregut për dizajnin e paketimit të kutisë së kallajit, projektuesi duhet të kuptojë plotësisht preferencat, interesat e konsumatorit, statusin e shitjeve të produkteve të ngjashme dhe opinionet e klientëve, në mënyrë që të shqyrtojë idetë e blerjes së konsumatorëve potencial në treg dhe të ketë të ngjashme produkteve në të kaluarën.Analiza e avantazheve dhe disavantazheve.

Shape attributes and characteristics of tin packaging containers

Kur një ndërmarrje kryen operacione tregu, nga njëra anë, ajo mund të marrë parasysh plotësisht kushte të ndryshme mjedisore të jashtme sipas specifikave të tregut të synuar;nga ana tjetër, duhet të kryejë edhe planifikim strategjik për marketing.Përveç kësaj, projektuesit duhet t'i kushtojnë vëmendje zhvillimit të teknologjive të reja dhe synimit të tregut të produkteve, të zotërojnë informacionin e dorës së parë dhe të aplikojnë teknologji të reja dhe procese të reja për përditësimin dhe përmirësimin e paketimit prej kallaji të produktit;dizajni duhet t'u përshtatet ndryshimeve të tilla dhe duhet të marrë parasysh plotësisht atributet, vëllimin, peshën, formën dhe faktorë të tjerë të produktit.

Dizajni i formës dhe strukturës së kontejnerit të paketimit të kutisë së kallajit duhet të zhvillohet sipas atributeve dhe karakteristikave të produktit, të kombinuara me nevojat e tregut dhe të konsumatorëve, dhe të marrë parasysh funksionet, materialet, materialet dhe aspekte të tjera, dhe të ketë një objektiv të synuar. dhe dizajn të larmishëm.

Për sa i përket tregut të synuar, duhet të bëhet një hulumtim i thelluar i tregut, duke filluar nga nevojat e konsumatorëve të synuar, duke zhvilluar produkte të reja dhe ambalazhe të reja prej kallaji, duke përdorur të gjitha metodat e marketingut për të hapur tregun, për të hyrë në treg dhe për të përmbushur nevojat e konsumatorëve të synuar, ose kërkesa e konsumatorit për qëllimin e prodhimit.Në hartimin e paketimit të kutisë së kallajit, projektuesit duhet të forcojnë vazhdimisht ndërgjegjësimin e marketingut të tregut.


Koha e postimit: Mar-01-2022